scytek

Bax (Apoptosis Marker); Clone 2D2 (Concentrate)
123€
Bax (Apoptosis Marker); Clone 2D2 (Concentrate)
292€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 & 124 (Concentrate)
123€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 & 124 (Concentrate)
292€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 & BCL2/796
123€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 & BCL2/796
292€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone BCL2/782 (Concentrate)
123€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone BCL2/782 (Concentrate)
292€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone BCL2/796 (Concentrate)
123€
Bcl-2 (Apoptosis & Follicular Lymphoma Marker); Clone BCL2/796 (Concentrate)
292€