scytek

Bcl-2 (Apoptosis and Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 (Concentrate)
123€
Bcl-2 (Apoptosis and Follicular Lymphoma Marker); Clone 100/D5 (Concentrate)
292€
Bcl-2 (Apoptosis and Follicular Lymphoma Marker); Clone 124 (Concentrate)
123€
Bcl-2 (Apoptosis and Follicular Lymphoma Marker); Clone 124 (Concentrate)
292€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone 2H12 (Concentrate)
123€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone 2H12 (Concentrate)
292€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone BX006 & 2H12 (Concentrate)
123€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone BX006 & 2H12 (Concentrate)
292€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone BX006 (Concentrate)
123€
Bcl-X (Apoptosis Marker); Clone BX006 (Concentrate)
292€