Systembio

pCT-Apoptosis-Luc (pCMV, Caspase 3/7 activation, cyclic luciferase Tag)
708€
pCT-Apoptosis-Luc (pCMV, Caspase 3/7 activation, cyclic luciferase Tag)
794€