Vazyme

Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit, 100 tests
503€
Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit, 50 tests
360€
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit, 100 tests
1159€
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit, 20 tests
524€
TUNEL BrightGreen Apoptosis Detection Kit, 50 tests
797€
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit, 100 tests
1159€
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit, 20 tests
524€
TUNEL BrightRed Apoptosis Detection Kit, 50 tests
797€
TUNEL FITC Apoptosis Detection Kit, 100 tests
1007€
TUNEL FITC Apoptosis Detection Kit, 20 tests
482€