Immunochemistry kits

SR-VAD-OPH in vitro Apoptosis Detection Reagent
 
SR-VAD-OPH in vitro Apoptosis Detection Reagent
675€
Swine Annexin V-Fluorescein Apoptosis Assay Kit
514€
Swine Annexin V-Fluorescein Apoptosis Assay Kit
561€