Biomatik

Human Inhibitor Of Apoptosis Protein, X-Linked (XIAP) ELISA Kit
885€
Human Inhibitor Of Apoptosis Protein, X-Linked (XIAP) ELISA Kit (CLIA)
1032€
Human Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein (NAIP) ELISA Kit
848€
Human p53 Upregulated Modulator Of Apoptosis (PUMA) ELISA Kit
848€
Human PRKC apoptosis WT1 regulator protein (PAWR) ELISA kit
859€
Human Prostate Apoptosis Response 4 (PAR4) ELISA Kit
959€
Human PUMA (P53 Upregulated Modulator of Apoptosis) ELISA Kit
670€
Human PUMA (P53 Upregulated Modulator of Apoptosis) ELISA Kit
759€
Human sFAS/sAPO-1 (Soluble Factor-Related Apoptosis) ELISA Kit
670€
Human sFAS/sAPO-1 (Soluble Factor-Related Apoptosis) ELISA Kit
759€