MyBioSource

DRAK1, NT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 1)[DRAK1]
5€
DRAK1, NT (Serine/Threonine protein Kinase 17A, DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 1, STK17A)
658€
DRAK1, NT (Serine/Threonine protein Kinase 17A, DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 1, STK17A)[DRAK1]
5€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)
597€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)
641€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)
873€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)[DRAK2]
5€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)[DRAK2]
5€
DRAK2, CT (DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2)[DRAK2]
5€
DRAK2, CT (Serine/Threonine-protein Kinase 17B, DAP Kinase-related Apoptosis-inducing Protein Kinase 2, STK17B)
746€