MyBioSource

Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit Plus
304€
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit Plus[Annexin V]
5€
Annexin V-Cy3 Apoptosis Kit[Annexin V]
5€
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit
293€
Annexin V-Cy5 Apoptosis Kit[Annexin V]
5€
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit
293€
Annexin V-EGFP Apoptosis Kit[Annexin V]
5€
Annexin V-FITC / 7-AAD Apoptosis Detection Kit
332€
Annexin V-FITC / 7-AAD Apoptosis Detection Kit[Annexin V-FITC / 7-AAD Apoptosis Detection Kit]
5€
Annexin V-FITC / PI Apoptosis Detection Kit
321€