BlueGen ELISAs

Assay kit for Mouse Apoptosis-enhancing nuclease(AEN) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Apoptosis-inducing factor 2(AIFM2) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Apoptosis-inducing factor 3(AIFM3) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Apoptosis-related protein 3(C2orf28) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Apoptosis-stimulating of p53 protein 1(PPP1R13B) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Apoptosis-stimulating of p53 protein 2(TP53BP2) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Bifunctional apoptosis regulator(BFAR) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse CASP8 and FADD-like apoptosis regulator(CFLAR) (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Caspase 4-apoptosis-related cysteine peptidase (ELISA)
605€
Assay kit for Mouse Cell division cycle and apoptosis regulator protein 1(CCAR1) (ELISA)
605€