Apexbio

DiscoveryProbe Apoptosis Compound Library
3€
DiscoveryProbe Apoptosis Compound Library
4€
DiscoveryProbe Apoptosis-related Compounds Panel
2€
Mitochondrial Apoptosis Detection Fluorometric Kit
162€
Mitochondrial Apoptosis Detection Fluorometric Kit
390€
prostate apoptosis response protein PAR-4 (2-7) [Homo sapiens]
50€
prostate apoptosis response protein PAR-4 (2-7) [Homo sapiens]
150€
prostate apoptosis response protein PAR-4 (2-7) [Homo sapiens]
250€
prostate apoptosis response protein PAR-4 (2-7) [Homo sapiens]
350€